Salers

Opis rasy

SALERS

Symbol polski SL

Typ użytkowania: mięsny

Jest to rasa bydła użytkowanego kiedyś trójstronnie: jako rasa mleczna, mięsna i pociągowa na terenach o ubogich glebach górskich pochodzenia wulkanicznego centralnej Francji.

Pierwsze rysunki bydła Salers datowane są na 5000 lat p.n.e i odnalezione zostały przez archeologów w jaskiniach w okolicy miasteczka Salers położonego w Masywie Centralnym we Francji. Za przodków rasy uważa się starożytne czerwone bydło egipskie. Mająca takie korzenie rasa Salers znacznie różni się od pozostałych ras francuskich. Miejsce jej pochodzenia to górzysty region położony na wysokości od 600 do 1300 m n.p.m., charakteryzujący się trudnymi warunkami środowiskowymi (słabe gleby, długie, mroźne i śnieżne zimy oraz pora letnia z dużymi amplitudami temperatur i opadami deszczu). Dlatego też Salers posiada zdolności do bytowania w najtrudniejszych warunkach. Charakteryzują się wysoką odpornością i żywotnością oraz doskonałą płodnością, łatwością porodów i dobrą żywotnością cieląt. Bydło nie musi być utrzymywane w budynkach. Drzewa, zarośla i obniżenia terenu stanowią dla Salersów wystarczającą osłonę przed wiatrem i opadami. Krowy Salers to najlepszy materiał mateczny, nadający się do krzyżowania towarowego z takimi rasami mięsnymi jak Limousine i Charolaise.

Salersy są bydłem o umaszczeniu brunatnoczerwonym do czarnego włącznie, o gęstej sierści, z dużymi rogami. Krowy ważą od 650 do 850 kg (największe sztuki nawet 950 kg). Byki ważą od 1000 do 1200 kg (największe sztuki 1400 kg). Średnia wysokość krów w kłębie – 144 cm, buhajów – 154 cm. Nie ma problemów z porodami. Cielęta po urodzeniu są długie i chude, ważą od 35 do 40 kg. Młode oseski znane są z tego, że zaraz po porodzie wstają i piją mleko. Pierwsze wycielenia następują w 30 miesiącu życia jałówek.

Salers posiada najwyższą mleczność wśród ras mięsnych, która wynosi około 3000 litrów na laktację, a najlepsze sztuki dają ponad 5000 litrów. Laktacje są długie, co powoduje, że dokarmianie cieląt na pastwisku staje się zbyteczne. Ogromną zaletą rasy jest długowieczność, krowy dożywają 15 lat. Bydło doskonale zimuje ponieważ wytwarza solidną pokrywę włosową. Salersy są bardzo płodne, dosyć szybko też dojrzewają. Potrafią się wyżywić z marnych jakościowo użytków zielonych. Przy dobrym żywieniu 14-miesięczny opas może ważyć ponad 500 kg. Dorosłe buhaje są znane z tego, że potrafią pokryć podczas jednego sezonu aż 80 samic.

Mięso Salersa jest szczególnie cenione przez smakoszy wołowiny kulinarnej. Ma niespotykany smak, szybko się smaży i gotuje. Jednak pomimo wielu zalet Salersy nie zdobyły w Europie takiej popularności jak inne rasy francuskie. We Francji 95% pogłowia tego bydła użytkowane jest jako rasa mięsna, natomiast od 5% pozyskuje się mleko, z którego wytwarzane są lokalne sery Cantal, Salers i Saint Nectaire z unijnym świadectwem miejsca pochodzenia. Również wołowina Salers posiada swoje własne oznakowanie zależnie od miejsca pochodzenia, np. „Wołowina z Ardeńskich pastwisk ziołowych”.

SALERS

Symbol polski SL

Typ użytkowania: mięsny

Jest to rasa bydła użytkowanego kiedyś trójstronnie: jako rasa mleczna, mięsna i pociągowa na terenach o ubogich glebach górskich pochodzenia wulkanicznego centralnej Francji.

Pierwsze rysunki bydła Salers datowane są na 5000 lat p.n.e i odnalezione zostały przez archeologów w jaskiniach w okolicy miasteczka Salers położonego w Masywie Centralnym we Francji. Za przodków rasy uważa się starożytne czerwone bydło egipskie. Mająca takie korzenie rasa Salers znacznie różni się od pozostałych ras francuskich. Miejsce jej pochodzenia to górzysty region położony na wysokości od 600 do 1300 m n.p.m., charakteryzujący się trudnymi warunkami środowiskowymi (słabe gleby, długie, mroźne i śnieżne zimy oraz pora letnia z dużymi amplitudami temperatur i opadami deszczu). Dlatego też Salers posiada zdolności do bytowania w najtrudniejszych warunkach. Charakteryzują się wysoką odpornością i żywotnością oraz doskonałą płodnością, łatwością porodów i dobrą żywotnością cieląt. Bydło nie musi być utrzymywane w budynkach. Drzewa, zarośla i obniżenia terenu stanowią dla Salersów wystarczającą osłonę przed wiatrem i opadami. Krowy Salers to najlepszy materiał mateczny, nadający się do krzyżowania towarowego z takimi rasami mięsnymi jak Limousine i Charolaise.

Salersy są bydłem o umaszczeniu brunatnoczerwonym do czarnego włącznie, o gęstej sierści, z dużymi rogami. Krowy ważą od 650 do 850 kg (największe sztuki nawet 950 kg). Byki ważą od 1000 do 1200 kg (największe sztuki 1400 kg). Średnia wysokość krów w kłębie – 144 cm, buhajów – 154 cm. Nie ma problemów z porodami. Cielęta po urodzeniu są długie i chude, ważą od 35 do 40 kg. Młode oseski znane są z tego, że zaraz po porodzie wstają i piją mleko. Pierwsze wycielenia następują w 30 miesiącu życia jałówek.

Salers posiada najwyższą mleczność wśród ras mięsnych, która wynosi około 3000 litrów na laktację, a najlepsze sztuki dają ponad 5000 litrów. Laktacje są długie, co powoduje, że dokarmianie cieląt na pastwisku staje się zbyteczne. Ogromną zaletą rasy jest długowieczność, krowy dożywają 15 lat. Bydło doskonale zimuje ponieważ wytwarza solidną pokrywę włosową. Salersy są bardzo płodne, dosyć szybko też dojrzewają. Potrafią się wyżywić z marnych jakościowo użytków zielonych. Przy dobrym żywieniu 14-miesięczny opas może ważyć ponad 500 kg. Dorosłe buhaje są znane z tego, że potrafią pokryć podczas jednego sezonu aż 80 samic.

Mięso Salersa jest szczególnie cenione przez smakoszy wołowiny kulinarnej. Ma niespotykany smak, szybko się smaży i gotuje. Jednak pomimo wielu zalet Salersy nie zdobyły w Europie takiej popularności jak inne rasy francuskie. We Francji 95% pogłowia tego bydła użytkowane jest jako rasa mięsna, natomiast od 5% pozyskuje się mleko, z którego wytwarzane są lokalne sery Cantal, Salers i Saint Nectaire z unijnym świadectwem miejsca pochodzenia. Również wołowina Salers posiada swoje własne oznakowanie zależnie od miejsca pochodzenia, np. „Wołowina z Ardeńskich pastwisk ziołowych”.

Copyright © Kisamen, wszelkie prawa zastrzeżone

web design: www.corsario.pl