Limousine

Opis rasy

LIMOUSINE (czyt. limuzę)

Symbol polski LM

Typ użytkowania: mięsny

Jest to francuska rasa bydła o jednostronnie mięsnym kierunku użytkowania. Rasa ukształtowała się w stosunkowo trudnych warunkach środowiska naturalnego. Kolebką rasy jest region Limousine, od którego rasa bierze swoją nazwę. Region ten cechuje się ubogimi glebami o genezie wulkanicznej. Dominują tam trwałe użytki zielone. Temperatura waha się w przedziale od -15°C do +30°C. Przez kilka tygodni w roku zalega tam śnieg. Pierwotnie bydło to było wykorzystywane jako siła pociągowa w pracach polowych – przyczyniło to się do selekcji w kierunku dobrego umięśnienia, odpowiedniego kalibru i bardzo dobrze zbudowanych kończyn. Rozwój mechanizacji rolnictwa sprawił, że zmienił się sposób wykorzystywania tej rasy. Odtąd jest ona wykorzystywana do produkcji mięsa wysokiej jakości. Początkiem prac selekcyjnych w czystości rasy, a więc początkiem świadomej hodowli był wiek XIX. Księgi hodowlane założono w 1886 roku. Limousine jest obecna w ponad 70 krajach świata. Jest wykorzystywana w bardzo różnych, niejednokrotnie trudnych warunkach środowiskowych. Zyskała również uznanie jako doskonały komponent do krzyżówek towarowych z lokalnymi rasami mlecznymi. W Danii i Wielkiej Brytanii ma najwyższy udział w krzyżowaniu towarowym.

Umaszczenie jest jednolite czerwonobrunatne z jasną obwódką wokół śluzawicy i oczu.

Wysokość w kłębie buhajów to 143 cm, a krów 137 cm. Masa ciała buhajów wynosi 1000-1200 kg, a krów – 650-800 kg.

Jest rasą średnio-wcześnie dojrzewającą; pierwsze wycielenia następują w 30-36 miesiącu życia jałówki. Buhajki przy urodzeniu ważą średnio 39 kg, a cieliczki 36 kg. Jest rasą charakteryzującą się łatwymi wycieleniami (99%) i dużą płodnością (pozwalającą uzyskać 93 cielęta odsadzone od 100 pokrytych samic) oraz dobrą mlecznością i opiekuńczością wobec potomstwa. Również u krów innych ras unasienionych nasieniem buhajów rasy limousine, nie stwierdza się ciężkich porodów.

Dobowe przyrosty opasanych buhajów do 16. miesiąca życia wynoszą 1100-1300 g. Opasy młode – 3-4-miesięczne ważą już 140-170 kg. Wyróżniają się bardzo dobrym rozwojem umięśnienia, bardzo dobrą wydajnością rzeźną (wydajność rzeźna buhajów opasanych osiąga wartość 67,5%)., wysokim udziałem mięsa w tuszy (ponad 75% - dzięki niskiemu udziałowi kości i tłuszczu). Mają zwłaszcza dobrze umięśnione udźce (tzw. udziec jabłkowy spowodowany hipertrofią mięsni). Mięso jest delikatne, soczyste, kruche, nieprzetłuszczone. Część młodych cieląt używana jest do produkcji tzw. białego mięsa.

Wydajność mleka w okresie 271 dni laktacji wynosi ok. 4100 kg o zawartości tłuszczu – 3,85% i białka – 3,17%.

Ważną cechę tego bydła jest długowieczność. Rozwój fizyczny krów trwa do 6.-8. roku życia i pozostaje mniej więcej na tym samym poziomie do wieku 10-11 lat. Oznacza to, że krowa „produkuje” mięso do dość zaawansowanego wieku. Długowieczność przekłada się oczywiście również na liczbę cieląt uzyskanych od jednej krowy. Bezproblemowe porody sprawiają, że zwierzęta nie wymagają stałego nadzoru. To z kolei umożliwia prowadzenie stada o dużej liczebności przez jednego człowieka.

Zalety:

- doskonałe wykorzystanie paszy

- łatwe porody

- wysoka wydajność rzeźna średnio 67,5%

- długowieczność

LIMOUSINE (czyt. limuzę)

Symbol polski LM

Typ użytkowania: mięsny

Jest to francuska rasa bydła o jednostronnie mięsnym kierunku użytkowania. Rasa ukształtowała się w stosunkowo trudnych warunkach środowiska naturalnego. Kolebką rasy jest region Limousine, od którego rasa bierze swoją nazwę. Region ten cechuje się ubogimi glebami o genezie wulkanicznej. Dominują tam trwałe użytki zielone. Temperatura waha się w przedziale od -15°C do +30°C. Przez kilka tygodni w roku zalega tam śnieg. Pierwotnie bydło to było wykorzystywane jako siła pociągowa w pracach polowych – przyczyniło to się do selekcji w kierunku dobrego umięśnienia, odpowiedniego kalibru i bardzo dobrze zbudowanych kończyn. Rozwój mechanizacji rolnictwa sprawił, że zmienił się sposób wykorzystywania tej rasy. Odtąd jest ona wykorzystywana do produkcji mięsa wysokiej jakości. Początkiem prac selekcyjnych w czystości rasy, a więc początkiem świadomej hodowli był wiek XIX. Księgi hodowlane założono w 1886 roku. Limousine jest obecna w ponad 70 krajach świata. Jest wykorzystywana w bardzo różnych, niejednokrotnie trudnych warunkach środowiskowych. Zyskała również uznanie jako doskonały komponent do krzyżówek towarowych z lokalnymi rasami mlecznymi. W Danii i Wielkiej Brytanii ma najwyższy udział w krzyżowaniu towarowym.

Umaszczenie jest jednolite czerwonobrunatne z jasną obwódką wokół śluzawicy i oczu.

Wysokość w kłębie buhajów to 143 cm, a krów 137 cm. Masa ciała buhajów wynosi 1000-1200 kg, a krów – 650-800 kg.

Jest rasą średnio-wcześnie dojrzewającą; pierwsze wycielenia następują w 30-36 miesiącu życia jałówki. Buhajki przy urodzeniu ważą średnio 39 kg, a cieliczki 36 kg. Jest rasą charakteryzującą się łatwymi wycieleniami (99%) i dużą płodnością (pozwalającą uzyskać 93 cielęta odsadzone od 100 pokrytych samic) oraz dobrą mlecznością i opiekuńczością wobec potomstwa. Również u krów innych ras unasienionych nasieniem buhajów rasy limousine, nie stwierdza się ciężkich porodów.

Dobowe przyrosty opasanych buhajów do 16. miesiąca życia wynoszą 1100-1300 g. Opasy młode – 3-4-miesięczne ważą już 140-170 kg. Wyróżniają się bardzo dobrym rozwojem umięśnienia, bardzo dobrą wydajnością rzeźną (wydajność rzeźna buhajów opasanych osiąga wartość 67,5%)., wysokim udziałem mięsa w tuszy (ponad 75% - dzięki niskiemu udziałowi kości i tłuszczu). Mają zwłaszcza dobrze umięśnione udźce (tzw. udziec jabłkowy spowodowany hipertrofią mięsni). Mięso jest delikatne, soczyste, kruche, nieprzetłuszczone. Część młodych cieląt używana jest do produkcji tzw. białego mięsa.

Wydajność mleka w okresie 271 dni laktacji wynosi ok. 4100 kg o zawartości tłuszczu – 3,85% i białka – 3,17%.

Ważną cechę tego bydła jest długowieczność. Rozwój fizyczny krów trwa do 6.-8. roku życia i pozostaje mniej więcej na tym samym poziomie do wieku 10-11 lat. Oznacza to, że krowa „produkuje” mięso do dość zaawansowanego wieku. Długowieczność przekłada się oczywiście również na liczbę cieląt uzyskanych od jednej krowy. Bezproblemowe porody sprawiają, że zwierzęta nie wymagają stałego nadzoru. To z kolei umożliwia prowadzenie stada o dużej liczebności przez jednego człowieka.

Zalety:

- doskonałe wykorzystanie paszy

- łatwe porody

- wysoka wydajność rzeźna średnio 67,5%

- długowieczność

Copyright © Kisamen, wszelkie prawa zastrzeżone

web design: www.corsario.pl