KOJACK

Numer buhaja: NL387396084
Rasa: 100% HF
Kolor: czerwono-biały
Data urodzenia: 2004-12-11
Kolor słomki: zielony
Kod aAa: 156342
Kappa-Kazeina: AA, ß-kazeina A2/A2
Wady genetyczne: CV- BL-
Linia matczyna: Sonni

Pełna nazwa: Möhoeve Kojack

- doskonała baza do nowoczesnej hodowli rasy holsztyńsko-fryzyjskiej ze względu na doskonały rodowód

- bardzo dobrze zbudowane i rewelacyjnie zawieszone wymię

- wysoka wydajność mleczna

- wysoka szybkość doju

- bardzo długi okres użytkowania krów

Pełna nazwa: Möhoeve Kojack

- doskonała baza do nowoczesnej hodowli rasy holsztyńsko-fryzyjskiej ze względu na doskonały rodowód

- bardzo dobrze zbudowane i rewelacyjnie zawieszone wymię

- wysoka wydajność mleczna

- wysoka szybkość doju

- bardzo długi okres użytkowania krów

Kojack (Talent x Rubens x Jubilant) jest wzorcowym buhajem zarówno, jeśli chodzi o jego cechy zewnętrzne, jak i pochodzenie. Kojack jest bardzo dobrze rozwiniętym buhajem o doskonałej ramie i doskonałych, silnych nogach i racicach. W jego rodowodzie są buhaje o bardzo wysoko wycenionym eksterierze. W środku jego linii ojcowskiej stoi znany Stookey Elmpark Blackrose, podczas gdy na linię matczyną (m.in. z powodu Trademarka i Expensive’a) składa się znana rodzina Sonni.

Ojciec Kajacka - buhaj Ladino Park Talent jest nosicielem genu czerwonego umaszczenia. Jest synem znanego buhaja Storm i córki buhaja Leader z legendarnej krowy Blackrose (EX 96). Blackrose i jej rodzina były przez całe lata z powodzeniem pokazywane na międzynarodowych wystawach hodowlanych (m.in. w Madison), zarówno w populacji czerwono-, jak i czarno-białej. Talent posiada eksterier na bardzo wysokim poziomie (m.in. doskonałe wymiona) oraz jest nosicielem genu czerwonego umaszczenia.

Linię matczyną Kajacka - rodzinę Sonni można opisać podobnymi słowami. Również w niej z biegiem lat zmieszały się zwierzęta czerwone, czarne i red-faktory. Poza tym poziom eksterieru (podobnie jak i w rodzinie Blackrose) jest niezwykle wysoki (88 x 93 x 90 x 94 x 94), a sukcesy na wystawach hodowlanych doskonałe. Różnorodne narodowe holenderskie tytuły rodziny Sonni potwierdzają, że zwierzęta z tej rodziny należą do najlepszych krów. Przykładem może być matka buhaja Kojack - Sonni 170, która w 2004 roku wygrała Zimową Wystawę w holenderskim Lochem. Ten doskonały eksterier linii Sonni ma również swoje mocne odzwierciedlenie w potomstwie męskim. Przykładem mogą być buhaje Trademark i Expensive (półbracia Sonni 170), którzy słyną z niezwykle wysokiego współczynnika odziedziczalności eksterieru (zwłaszcza wysokiej wyceny dla nóg i racic).

Rodowód

LADINO PARK TALENT RF
31-03-1998
AU H00930377
Maughlin Storm
26-08-1991
CA 5457798
Markwell Leader Rose rf
14-03-1995
US 15804313
MÖHOEVE SONNI 170
27-08-2001
NL 325792819
2.03 305dni 9827kg 4.44% 3.57%
391dni 12035kg 4.52% 3.65%
3.06 303dni 12775kg 4.21% 3.37%
5.00 305dni 13305kg 3.70% 3.40%
3 laktacje: 1275dni 42711kg 4.26% 3.56%
Ext.: 88 89 86 VG 88
Stbvq Rubens rf
01-05-1993
CA 5844883
Möhoeve Sonni 41
15-04-1993
NL 857062484
2.05 421dni 11164kg 4.33% 3.55%
4.03 420dni 13340kg 4.32% 3.43%
6.08 432dni 13729kg 4.25% 3.32%
3 laktacje: 1273dni 38233kg 4.30% 3.42%
Ext.: 93 93 91 EX 93

Córki

Tailwind Ellie 13 (VG 85) - córka KojackTailwind Ellie 13 (VG 85) - córka Kojack
Indeks produkcji
Powt. ProdukcjiCórkiObory
99548227
Kg mleka% tł.% białkakg tł.kg białka
159-0,32-0,09-20-2
NVI% INBREDINETLV
-1533,55-48-89
Średnia produkcja krów (córek buhajów)
Kg mleka% tłuszczu% białkaKg tłuszczuKg białka
12 2804,153,49509429
Cechy funkcjonalne:
Łatwość porodów 97
Płodność córek 91
Rozwój cielęcia 100
Zdrowotność wymienia 93
Liczba komórek somatycznych 90
Szybkość doju 104
Zdrowotność racic 91
Charakter 93
Waga ciała 95
Indeks eksterieru
Powt. EksterieruCórkiObory
9314571
Rama 96
Typ mleczny 97
Wymię 100
Nogi i racice 93
Razem eksterier 95

Copyright © Kisamen, wszelkie prawa zastrzeżone

web design: www.corsario.pl