Aktualności

NRM 2017


2017-07-10

W zeszłym tygodniu w Zwolle odbyła się po raz kolejny prestiżowa wystawa NRM, która przyciągnęła tysiące odwiedzających. Aby zakwalifikować buhaja na wystawę NRM musi on spełnić szereg kryteriów. Są to m.in.:

- przydatność do współczesnej hodowli

- wystarczająca ilość dawek jego nasienia

- cechy, które sprawiają, że jego córki są pożądane w hodowli i użytkowaniu

- wysoka odziedziczalność jego cech u potomstwa

Wszystkie wymienione wyżej warunki spełnia buhaj BIG MALKI dlatego było naturalne, że grupa jego córek weźmie udział w tej prestiżowej wystawie. Dodatkowo BIG MALKI otrzymał bardzo dużo pozytywnych komentarzy po wystawie w Hardenberg. BIG MALKI łączy w sobie wszystko, co powinien posiadać doskonały buhaj hodowlany: znakomity rodowód i świetną rodzinę krów, która daje gwarancję wyhodowania zwierząt o odpowiednich cechach. Już podczas selekcji krów na wystawę dało się zauważyć te cechy u jego córek. Są dobrze zbudowane, ze świetnymi wymionami oraz mają mocne, zdrowe nogi i racice co przekłada się na ich płynny, harmonijny sposób poruszania się.

Druga grupa krów, która wzięła udział w tegorocznym NRM to stawka córek buhaja MALANDO. Ten nieco już starszy buhaj ma pięć pełnych sióstr, które obecnie są w produkcji i mogą zaświadczyć o jego wysokiej jakości, na co w swoim programie hodowlanych zwraca szczególną uwagę stacja K.I.SAMEN. Córki buhaja MALANDO pokazały swoje atuty w klasie krów starszych i zostały przyjęte z uznaniem. Kolejne wyceny potwierdzają, że ich wartość wzrasta z każdą kolejną laktacją, która jest  lepsza od poprzedniej! To czyni z niego jednego z najlepszych buhajów na świecie. Komentarz jednego z hodowców po obejrzeniu prezentacji krów potwierdza tylko fakt: „MALANDO zapewnia dużo więcej pieniędzy z mleka.”

Stawka córek buhaja BIG MALKI na wystawie NRM 2017Stawka córek buhaja MALANDO na wystawie NRM 2017

Więcej

Fokmonitor 2017 - ankieta


2017-05-23

W ostatnim holenderskim monitorze hodowlanym (Fokmonitor 2017) stacja K.I.SAMEN otrzymała najwyższe noty od zadowolonych hodowców. W marcu 2017 roku do gospodarstw hodowlanych rozesłano ankiety, w których mieli ocenić swoich dostawców materiału genetycznego i hodowlanego oraz odpowiedzieć na pytanie, czego oczekują w przyszłości.

Wyniki stacji K.I.SAMEN plasowały się wysoko ponad średnią. Hodowcy bardzo wysoko ocenili takie aspekty jak stały program hodowlany od wielu lat, przyjazność i bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Poza tym hodowcy docenili naszą rzetelność i dochowywanie umówionych terminów.

Jeśli chodzi o potomstwo po buhajach ze stacji K.I.SAMEN to hodowcy szczególnie zadowolenie byli z:

- długowieczności

- cech eksterierowych

- szybkiej dojrzałości

- wysokiej płodności

Na pytanie o przyszłość hodowli bydła mlecznego największe obawy (podobnie jak dwa lata temu) budzi wzrost inbredu w populacji (aż 49,8% hodowców podziela te obawy).

W załączniku do ankiety istniała możliwość otwartego wyrażenia swojej opinii, co zostało w dużym stopniu wykorzystane. Wielu hodowców miało sporo zastrzeżeń do wyceny genomowej (określili zaufanie do niej jako niewielkie lub jego całkowity brak). Ponadto po raz kolejny było dużo negatywnych komentarzy na temat wiarygodności wyceny wartości hodowlanej buhajów w Holandii. Wiąże się to z tym, że organizacja CRV, która w Holandii zajmuje się wyceną wartości hodowlanych wszystkich holenderskich buhajów oraz prowadzi księgi hodowlane, jednocześnie jest prywatną stacją unasienniania, która promuje swoje buhaje.

Pracownicy CRV pracują jako zootechnicy oceny, dokonują klasyfikacji, a CRV jest odpowiedzialna za obliczanie wartości hodowlanych. Oprócz tego CRV opracowało program genomowy z wykorzystaniem danych z ksiąg hodowlanych i teraz nikt inny nie może użyć tych narzędzi, chyba że zezwoli na to CRV  lub zapłaci się dużą sumę pieniędzy. Innymi słowy, księgi są kontrolowane przez prywatną firmę, która ma w tym interes finansowy! Rodzi to wiele zastrzeżeń i kontrowersji wśród holenderskich farmerów. Stacja K.I.SAMEN dokłada wszelkich starań, aby sytuacja ta została zmieniona.


O współczesnej wycenie genomowej...


2017-05-19

W dzisiejszej hodowli bydła złożone wzory i długie formuły mają zamydlić oczy hodowcom i przekonać ich, że najlepszym dla nich rozwiązaniem jest testowanie genomowe wszystkich jego cieląt. Jest to jednak sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Każdy kto chociaż trochę orientuje się w hodowli bydła potrafi samodzielnie zauważyć, które z jego cieląt najlepiej rośnie i jest najmniej podatne na choroby. Tylko takie cielęta sprawdzają się w praktyce. Cielęta, które przeszły w młodości  choroby lub były źle odchowane, nigdy nie ujawnią w pełni swojego potencjału. Innymi słowy, „wpadka” w młodości ma olbrzymi wpływ na późniejszą jałówkę. To wpływa bardziej na jej życie niż kolor włosów czy analiza genetyczna.

Coraz więcej świadczy o tym, że firmy, które oferują testowanie genomu próbują wymusić na hodowcach, aby testowali w ten sposób wszystkie swoje cielęta, a wyniki przedstawiają im jako model komputerowy. Co gorsza, przekładają wyniki oceny genomowej na wyniki w praktyce. Najdziwniejsze jest w tym to, że wartość praktyczna  wyliczona z wyceny genomowej jest o wiele wyższa, niż faktyczna późniejsza wartość tych zwierząt.

Hodowcy muszą płacić za informację, która w praktyce do niczego nie służy. Wartość dodana jest zerowa, a koszty i zobowiązania duże. Ponadto nigdy obiecane wyniki nie zostaną spełnione. Firma K.I.SAMEN od samego początku pokazywała jak bardzo przeszacowywane są młode buhaje, obecnie potwierdzają to również naukowcy. Dlaczego firmy, zajmujące się wyceną genomową przeszacowują młode buhaje? Ich odpowiedzią jest: ponieważ wszyscy tak robią, a hodowcy tego oczekują!

K.I.SAMEN od zawsze twierdzi: praktyka udowadnia! Najlepszą metodą oceny młodych zwierząt jest ich wnikliwa obserwacja. Jest to jedyny sposób, aby wyhodować mocną, zrównoważoną krowę i w tym K.I.SAMEN wraz z całym zastępem specjalistów chętnie Państwu pomoże. Będzie to praktyczniejsze, łatwiejsze i mniej kosztowne!


Najnowsza wycena - kwiecień 2017


2017-04-24

Ostatnio pojawiły się najnowsze dane o średnich wydajnościach córek poszczególnych buhajów w 4 i 5 laktacji. Na uwagę zasługują zwłaszcza takie buhaje jak Shogun, Juno oraz Maik. Z młodych buhajów absolutnym zwycięzcą okazał się Big Malki.

Indeks INET buhaja Big Malki od ostatniej wyceny wzrósł dwukrotnie (+121 punktów). Jednocześnie polepszyła się jego wycena za typ mleczny o dwa punkty. Jego ogólna wycena wg indeksu NVI wzrosła aż o 40 punktów! Również buhaj Snow Ball wysunął się mocno do przodu.

Big Malki Snow Ball

Buhaje ze stacji K.I.SAMEN ponownie udowodniły jak istotne jest konwencjonalne testowanie buhajów oraz wnikliwy dobór rodziny krów o wysokim indeksie długowieczności i odpowiednim wzroście wydajności mlecznej. Innymi słowami, podstawą współczesnej hodowli bydła są niezawodne rodziny krów, co zostaje po raz kolejny udowodnione w praktyce.

Więcej

Problem inbredu w populacji bydła HF


2017-04-19

W populacji rasy holsztyńsko-fryzyjskiej (HF) jest określona pula genów, znajdujących się w chromosomach. Geny znajdują się w miejscach zwanych locus. W przypadku kojarzenia osobników blisko spokrewnionych zdarza się, że w locus pojawią się dwa identyczne allele (aa – geny recesywne lub AA – geny dominujące). Osobniki, które posiadają geny AA lub aa są to homozygoty pod względem tych genów.

Miarą chowu wsobnego jest prawdopodobieństwo pojawienia się homozygot aa  lub AA wyrażona w procentach. Jest to tzw. współczynnik inbredu (pokrewieństwa). Współczynnik inbredu teoretycznie mieści się w granicach 0-100% i mówi jaka część genów zwierzęcia jest homozygotyczna. Im bliżej rodzice są spokrewnieni, tym większe prawdopodobieństwo, że ich potomstwo będzie posiadać dwa takie same allele.

Krowy mleczne są hodowane i selekcjonowane na określone cele – większą  produkcję mleka na krowę, większy zysk gospodarstwa. Rodziny które reprezentują niepożądane cechy, systematycznie są eliminowane z hodowli. Z czasem zróżnicowana pula genowa zawężała się, tworząc bardziej skoncentrowany i mniej zróżnicowany zasób genomu. Konsekwencję tego są negatywne wyniki produkcyjne i pogorszenie się cech zdrowotnych krów.

Przykładem obecności genów recesywnych w układzie homozygotycznym są choroby, które pojawiły się w związku ze zbyt bliskim pokrewieństwem (np. BLAD, DUMPS, CVM, Brachyspina).

Więcej

Zimowa wystawa w Asten-Heusden 2017


2017-03-17

Dnia 4 marca 2017 roku w Asten-Heusden odbyła się wystawa hodowlana, w której wzięło udział 130 krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno- i czerwono-białej.

Pierwszy sukces to wygrana Angels Wiesje 46 córki buhaja Norwin w klasie pierwiastek czarno-białych HF. Jest to krowa pochodząca z hodowli, Angels znanej z pięknych pokrojowo, o znakomitych wymionach zwierząt. Druga w stawce znalazła się córka buhaja Maik - Bonhill Warsi 221 z hodowli państwa Bongers z Kessel.

W klasie otwartej krów odmiany czarno-białej HF wygrana przypadła córce buhaja The Voice - Dijkstar Lies 24 (krowa po drugim wycieleniu) również z fermy Bongers-Hegger. Jej cechy charakterystyczne to doskonała budowa ciała, świetnie zbudowane i zawieszone wymię oraz doskonałe, mocne nogi i racice. Wiceczepionką tej klasy została córka buhaja Teus - Moerhoeve Gonda 195 (krowa po trzecim wycieleniu) pochodząca z hodowli Van der Aa. Krowa ta zwracała uwagę doskonale zbudowanym i zawieszonym wymieniem oraz idealnymi, dobrze ustawionymi nogami.  Na trzecim miejscu znalazła się córka buhaja MalandoKeese Peeters (krowa po drugim wycieleniu).

Dijkstar Lies 24 (o. The Voice)Moerhoeve Gando 195 (o. Teus)Maga 75 (o. Norwin)Grashoek Nel 139 Pp (o. Sunflower)

Wśród najstarszych krów odmiany czarno-białej HF córka NorwinaMaga 75 została wiceczempionką. Jest to krowa w siódmej laktacji z hodowli państwa Dings z Nederweert-Eind. Maga 75 to pięknie zbudowana, o mlecznym charakterze krowa, z bardzo dobrze prezentującym się wymieniem i świetnymi nogami.

Również wśród czerwono-białych HF potomstwo buhajów ze stacji K.I.SAMEN odniosło wiele sukcesów. Buhaja Navigator reprezentowała córka Grashoek Boukje 496. Była to krowa w końcowej fazie laktacji dzięki czemu można było podziwiać jej doskonale rozwinięte wymię, cechowała się również bardzo dobrze zbudowanymi, mocnymi nogami.

W klasie otwartej krów odmiany czerwono-białej HF stację K.I.SAMEN reprezentowała córka znakomitego buhaja Sunflower - Grashoek Nel 139 Pp (krowa po trzecim wycieleniu) pochodząca z farmy Grashoek. Jest to krowa o odpowiedniej długości i głębokości ciała, świetnym wymieniu i mocnych nogach. Jej walory zostały docenione i otrzymała tytuł wiceczempionki.


Więcej

Matka Malando przekroczyła 100 tys. litrów mleka!


2017-02-10

J & G Meisi 5 - matka Malando  J & G Meisi 5 (wydajność życiowa 100 tys. litrów mleka, tłuszcz 4,99% i białko 3,77%)Mamy zaszczyt poinformować Państwa, że matka naszego buhaja Malando - J & G Meisi 5 w dniu 5 stycznia 2017 r. przekroczyła magiczną liczbę 100 000 litrów mleka. Meisi 5 jest córką buhaja Kian oraz krowy po buhaju Jerom – Meisi 4. Meisi 5 była podziwiana w stawce grupy hodowlanej buhaja Kian na najbardziej znanej wystawie hodowlanej w Holandii NRM w 2006 r.

Jej właściciel i hodowca Jan Hoegen opisuje ją następująco: „Jest to mocna krowa, posiada dobrze zbudowane i ustawione nogi, a jej produkcja jest nawet wyższa niż jej doskonałej matki. Jej życiowa produkcja to ponad 100 tys. litrów mleka o średniej zawartości tłuszczu 4,99% i białka 3,77%.”. Dzięki takim krowom hodowla bydła staje się efektywna. Jan Hoegen ubolewa, że obecnie zbyt często wykorzystuje się w hodowli buhaje wycenione genomowo, gdyż ich potomstwo często bardzo rozczarowuje. Krowa Meisi 5 jest w bardzo dobrej kondycji, wciąż produkuje mleko i jest kojarzona ze sprawdzonymi buhajami wycenionymi wyłącznie na córkach.  Wizja hodowli Jana Hoegen jest spójna z wizją stacji K.I.SAMEN. Po raz kolejny okazuje się, że w hodowli popłaca praktyka, cierpliwość i doświadczenie! „Papier tylko obiecuje, praktyka pokazuje”.

Ze skojarzenia krowy Meisi 5 z buhajem Topspeed Gogo mamy buhaja Malando, którego nasienie jest cały czas dostępne w stacji K.I.SAMEN. O jego wysokiej wartości hodowlanej niech świadczy fakt, że 50% jego córek kończy 4 laktację. Ich produkcja to średnio 10 044 kg mleka, o zawartości tłuszczu 4,42% i białka 3,54%. Nic dodać, nic ująć!

Aby nasi hodowcy również mieli możliwość podziwiać w swojej oborze tak doskonałe zwierzęta, proponujemy promocyjne pakiety nasienia buhaja Malando:

10 porcji w cenie 600 zł netto

20 porcji w cenie 1100 zł netto

30 porcji w cenie 1500 zł netto

Więcej

Copyright © Kisamen, wszelkie prawa zastrzeżone

web design: www.corsario.pl