Aktualności

Długowieczność, a metody oceny


2018-07-28

Wysoka oszacowana wartość hodowlana buhaja i wysoka powtarzalność cech u jego córek nie zawsze idą ze sobą w parze. Łatwo to zaobserwować na kilku przykładach poniżej.

Najwyższą wycenę długowieczności (LV) wśród buhajów firmy CRV wycenionych konwencjonalnie ma Blarinckhorst Romeo - 537 dni przy 99% powtarzalności.

Najwyższą wycenę długowieczności (LV) wśród buhajów firmy K.I.SAMEN wycenionych konwencjonalnie ma Malki – 768 dni przy 99% powtarzalności.


Najwyższą wycenę długowieczności (LV) wśród buhajów firmy CRV wycenionych genomowo ma Delta Marloo - 932 dni przy 61% powtarzalności.

Wśród młodych buhajów powtarzalność cech wartości hodowlanych jest niewysoka. Przykładem może być Delta Treasure. Jest to buhaj wysoko wyceniony genomowo pod względem indeksu długowieczności - LV 1248 dni przy powtarzalności dla tej cechy zaledwie 53%!


Patrząc na wartości hodowlane, od razu widać, że młodzież wyceniona genomowo wypada znacznie lepiej niż stare, sprawdzone na córkach buhaje. Ale czy faktycznie te młode buhaje są lepsze?

Więcej

Malki i jego potężne córki w oborze rodziny Bierings


2018-07-27

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu nowy film nakręcony w oborze rodziny Bierings z siedzibą w Leende na południu Holandii, który pokazuje stawkę 29 córek naszego buhaja Malki. Jest to prawdziwa uczta dla oczu dla naszych klientów, partnerów biznesowych i oczywiście dla nas samych. Po raz kolejny w praktyce potwierdziła się klasa Malki’ego!

Film pokazuje 29 córek buhaja Malki, a dokładniej mówiąc znajdują się na nim 22 krowy po drugim wycieleniu, 2 krowy po trzecim wycieleniu oraz 5 pierwiastek. Średnia wycena za laktację dla wszystkich tych córek to 106,4 punktów. Ich jakość i wyrównanie jest dowodem na wysoką genetyczną powtarzalność buhaja Malki.

Jesienią 2017 roku również pokazywaliśmy Państwu film z obory rodziny Bierings, na którym prezentowało się 45 córek buhaja Malki. Tutaj artykuł.

Rekordzistka wśród simentali - SIWA z Prejłowa!


2018-07-26

W majowym wydaniu miesięcznika "Hodowla i Chów Bydła" ukazał się artykuł na temat najbardziej wydajnej krowy rasy simentalskiej w roku 2017. Laureatką okazała się krowa SIWA z gospodarstwa Adama Pontusa w Prejłowie, którą firma K.I.SAMEN Polska Sp. z o.o. dostarczyła do jego obory w 2011 roku jako jałówkę. Krowa SIWA w 2017 roku, będąc w 4. laktacji, mogła poszczycić się średnią wydajnością 14 436 kg mleka, o zawartości tłuszczu 481 kg, białka 408 kg i ogółem suchej masy 949 kg. SIWA aż o 1000 kg mleka zdeklasowała pozostałe krowy ze swojej rasy, które zakwalifikowały się do grona najbardziej wydajnych!

Hodowca Adam Pontus od wielu lat ściśle współpracuje ze stacją K.I.SAMEN zarówno w zakresie materiału hodowlanego, jak i nasienia buhajów. W hodowli nie używa nasienia seksowanego, ponieważ dzięki wysokiej zacielalności krów posiada wystarczającą ilość jałówek na remont stada, a byczki sprzedaje, dzięki czemu ma dodatkowy zysk. Skuteczność krycia w gospodarstwie w Prejłowie to 1,2 dla jałówek i 1,8 dla krowy. 

Pełny artykuł znajduje się w linku "Simentalska mleczarnia".

Stacja K.I.SAMEN Polska oferuje hodowcom wysokiej jakości nasienie po buhajach wytestowanych konwencjonalnie (na córkach), a w słomce umieszcza 20 milionów plemników, co przekłada się na dużo wyższą zacielalnoć krów w stadzie. Stacja posiada największą na świecie ofertę nasienia buhajów HF odmiany czerwono-białej oraz bardzo bogatą ofertę nasienia buhajów rasy simentalskiej.

Stacja posiada również w ciągłej ofercie doskonałe zwierzęta hodowlane z najlepszych europejskich obór.

Zapraszamy do współpracy!


Więcej

Białka mleka, a przydatność mleka do produkcji serów


2018-07-05

W realizowanych obecnie programach hodowlanych bydła mlecznego zawartość i wydajność białka w mleku są cechami najwyżej premiowanymi, co wynika między innymi z tendencji do wysokiego przetwarzania mleka. Wyniki badań dotyczące polimorfizmu białek mleka coraz częściej wprowadza się do pracy hodowlanej jako dodatkowe parametry selekcyjne. Dotyczy to przede wszystkim wariantów genetycznych dwóch genów: kappa-kazeiny (CASK) i beta-laktoglobuliny (BLG) oraz ich wpływu na zawartość białka, a także cechy technologiczne mleka (ważne zwłaszcza w przemyśle serowarskim). Od składu chemicznego mleka zależy cena mleka oraz opłacalność i ekonomika produkcji.

Beta-laktoglobulina (BLG) jest podstawowym składnikiem białek serwatkowych, której zawartość szacuje się na 9% związków azotowych mleka (stężenie w mleku krowim 2-4 g/dm3). Polimorfizm beta-laktoglobuliny warunkuje seria kodominujących alleli. Najczęściej identyfikowane są jej trzy warianty: AA, AB i BB.

Kappa-kazeina (CASK), której zawartość w mleku krowim waha się w granicach 2,4–2,6%, jest białkiem mleka wzbudzającym największe zainteresowanie wśród hodowców i mleczarni. Stanowi ona ok. 78–85% ogółu białek mleka. Jej wysoka wartość odżywcza powoduje, że odgrywa ona zasadniczą rolę w odchowie potomstwa. Ponadto κ-kazeina jest głównym źródłem wapnia i fosforu dla młodego organizmu. Wartość biologiczna kazeiny dorównuje białku mięsa i znacznie przewyższa wartością białka zbóż oraz rośliny strączkowe. Jest również najważniejszym białkiem w procesie produkcji serów i to od jej zawartości zależy rentowność produkcji serów – wyższy % kazeiny oznacza więcej sera, a więc więcej gotowego produktu do sprzedaży.

Więcej

Najlepsza krowa w Holandii - Big Anna Jacoba 115 - matka Big Malki


2018-07-02

Mamy przyjemność poinformować, że matka naszego buhaja Big MALKI – Big Anna Jacoba 115 została uznana za najlepszą krowę hodowlaną w Holandii. Wyboru dokonało specjalistyczne czasopismo poświęcone hodowli bydła „Holstein International Plus” bazując na wynikach holenderskich hodowców. Big Anna Jacoba 115 została wyhodowana przez rodzinę Knoef, którzy swoją hodowlę opierają na mocnych, wytrzymałych krowach.

Najwybitniejszym synem Big Anna Jacoba 115 jest znakomity Big Malki ze stacji K.I.SAMEN. Stacja przetestowała również kilka innych synów tej krowy. W 2019 roku w stacji K.I.SAMEN będzie testowany jej najmłodszy syn – Big Frans. Jednak jak donosi „Holstein International Plus” najbardziej ulubionym synem Big Anna Jacoba 115 jest dla państwa Knoef właśnie Big Malki. Spoglądając na dwa poniższe zdjęcia córek buhaja Big Malki w gospodarstwie państwa Knoef nie są potrzebne dalsze wyjaśnienia.

Więcej

Rodzina Malta - jakość od lat!


2018-05-09

Niedaleko Oldenburga w Niemczech, w miejscowości Wasermarsch znajduje się gospodarstwo mleczne Georga Altera, jego żony Heidi i syna Niklasa. Gospodarstwo położone jest pośrodku rozległych łąk, znajduje się w nim 150 krów oraz towarzyszące im młode bydło. Hodowca George Alter jest absolutnym profesjonalistą w swoim fachu. Z jego stada wywodzi się krowa-założycielka doskonałej rodziny krów – Malty oraz światowej sławy buhaj Lonar DE 0349789696. Rozglądając się po otoczeniu gospodarstwa łatwo zorientować się, że okoliczne warunki nie sprzyjają produkcji mleka. „Ponieważ – jak mówi George - wokół jest dużo wrzosowisk i musimy być zawsze czujni gdyż kiedy torf jest przesiąknięty wodą niemożliwa jest uprawa ziemi. Kiedy przeprowadziliśmy się w to miejsce w latach 70’ musieliśmy opracować własny sposób uprawy roli”.

Obecnie ponad 90% żywego inwentarza w oborze rodziny Alter pochodzi z jednej i tej samej rodziny krów – Malta. Rodzina ta ma swoje korzenie w latach 70’ i wyróżnia się przede wszystkim długą żywotnością i doskonałym eksterierem. Krowa Malta, założycielka tej rodziny, to wyceniona na 94 punkty córka buhaja Odyn. W ciągu życia wyprodukowała ponad 128 000 kg mleka i w 2002 roku została pierwszą „100-tysięczną krową”, która wygrała wystawę WEU w Oldenburgu. Podstawą rodziny Malta są również takie buhaje jak Manitou, Rex, Pinchstar i Optimist, niektóre jeszcze z lat 70’. Siła rozrodcza tej rodziny jest ogromna. Spośród córek Malty 4 zostały w gospodarstwie rodziny Alter.  Ich średnia produkcja życiowa wyniosła 76 000 kg mleka, a średnia za eksterier to 91 punktów. Malta w swoim czasie była często płukana i pozyskano z niej wiele żeńskich zarodków, z których wiele krów ma obecnie olbrzymi wpływ na współczesną hodowlę bydła.

Inną znaną i cenioną krową z rodziny Malta jest córka krowy Malta i buhaja Design – krowa Magic. Cechuje się ona doskonałym eksterierem wycenionym na 93 punkty. Jako krowa po 6 wycieleniu przekroczyła wydajność 100 000 kg mleka. Co więcej została cenioną matką buhajów, a jej najbardziej znanym synem jest Lonar DE 0349789696 (syn Laudana). Ze względu na swój interesujący rodowód często był on używany w Niemczech.

Stacja K.I.SAMEN posiada kilka synów Lonara: Murphy, Leo, Fawi Larando, Outer Limit, The Answer i Overview.

Więcej

Praktyka potwierdza!


2018-05-08

W kwietniu po raz kolejny została opublikowana międzynarodowa wycena buhajów hodowlanych. Buhaje ze stacji K.I.SAMEN odnotowały znaczny wzrost indeksów NVI. Jest to częściowo związane z dodanym składnikiem do indeksu NVI , a mianowicie oceną dla zdrowotności racic.

Na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza buhaje: Big Malki oraz Malando. W przypadku buhaja Malando wycena za zdrowotność racic to 109, w przypadku Big Malki aż 113. Córki obu buhajów cechują się późnym okresem dojrzewania i z biegiem czasu otrzymują coraz lepszą wycenę. W przypadku córek buhaja Malando indeks INET dla jałówek to 134, dla krów po drugim wycieleniu 240, po trzecim 316, po czwartym 340, a po piątym aż 430!

Geertje 603 (EX 90)

Geertje 603 (EX 90) - córka Malando
Właściciel: Melkveebedrijf Hammink, Almelo
2.05 305 dni 8600 kg 4.92% 3.78%
3.06 305 dni 10457 kg 4.85% 3.86%
4.08 305 dni 12450 kg 4.15% 3.60%

Jeśli chodzi o buhaja Big Malki to indeks INET dla jałówek wynosił 52, a dla krów po drugim wycieleniu już 260. Wzrost jest więc imponujący i doskonale wróży na przyszłość! Wzrost przewag hodowlanych odnośnie kg mleka między pierwszą, a drugą laktacją to aż 1000 kg! Podobnie dzieje się z eksterierem, im starsza krowa, tym wyżej wyceniona. Aby unaocznić Państwu jak eksterier idzie w parze z produkcją przedstawiamy kilka zdjęć  córek wraz z ich wydajnościami z poszczególnych laktacji.

Big Rinie 166 i Big Superstar 146

                                        Po lewej: Big Rinie 166 (EX 86)Big Superstar 146 (po lewej) i Big Rinie 166 (po prawej)
                                         2.03 305 dni 10757 kg 3.66% 3.59%(jako krowy po II wycieleniu)
                                            Po prawej: Big Superstar 146 (EX 87)właściciel: rodzina Knoef, Geesteren
                                         1.11 305 dni 11195 kg 3.63% 3.53%
(jako krowy po I wycieleniu)

Copyright © Kisamen, wszelkie prawa zastrzeżone

web design: www.corsario.pl